Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
Aplikácia Rišňovce
Dvojkríž - Cyrilo-metodský kríž
Základná škola s materskou školou
Obec Rišňovce
previous arrow
next arrow
 

Facebookový profilYoutube kanál Zverejňovanie Nahlásenie stavu vodomeru

Ďalšie sakrálne pamiatky

Naľavo od kostolných dverí stojí nový misijný kríž, ktorý nahradil predchádzajúci vekom poškodený. Farskému úradu ho venoval starosta obce Karol Laboš. Oproti vchodu do kostola stojí kríž, ktorý darovali veriaci obce v roku 1842. Na štyroch miestach v obci sú postavené ďalšie kríže, ktoré v minulosti stavali naši predkovia na tzv. „krížnych cestách“.

Prvý je neďaleko autobusovej zastávky oproti COOP Jednota, ďalší tiež pri autobusovej zastávke v Dolnej dedine, tretí na konci dediny za Agrodružstvom, kde viedla v minulosti poľná cesta na majer Svetlov a štvrtý v Hornej dedine. Toto miesto sa volá ako inak – „Pri kríži“. Posledná sakrálna pamiatka je mimo obce za hornorišňovským cintorínom v doline poľa. Nie je tam kríž, ale obrázok Panny Márie na drevenom podstavci, okolo je nová ohrádka, dva košaté stromy a lavička. Toto miesto je známe ako „Pri obrázku“. V minulosti slúžilo na odpočinok pri práci ľudí na poli, ako aj k občerstveniu a modlitbe.

Risnovce_kriz_2 Risnovce_kriz_3 Risnovce_kriz_4

Risnovce_kriz_5 Risnovce_kriz_6 Risnovce_kriz_7

 

Pomník padlým
Risnovce_pomnik_padlym

Stojí na južnej strane vchodu do parku pred Cyrilo-metodským krížom a kostolom. Pomník postavili s pomocou občanov hasiči z Československého dobrovoľného hasičského zboru v roku 1935 na počesť padlým občanom v 1. svetovej vojne (1914-1918). Osobne ho posvätil Andrej Hlinka. Mená padlých v 2. svetovej vojne (1939-1945) a Slovenskom národnom povstaní (1944) boli vyryté na pomník dodatočne. Pamätník zobrazuje anjela, ktorý drží padlého vojaka. Nad nimi sa týči kríž s prevesenou tŕňovou korunou, ktorý symbolizuje utrpenie. V prvej svetovej vojne padlo v obci až 40 občanov, čo predstavuje veľký počet obetí oproti okolitým obciam. V SNP padlo 6 občanov, z toho jedna žena. V druhej svetovej vojne zahynuli traja občania.

Pamätné tabule

            V obci sa nachádzali donedávna dve pamätné tabule. Prvá z roku 1985 visela donedávna na budove Slovenskej pošty. Inštalovaná bola pri  príležitosti 40. výročia oslobodenia Rišňoviec Sovietskou armádou (1. apríla 1945 na Veľkonočnú nedeľu). Druhá novšia tabuľa je z roku 2000. Visí na budove Obecného úradu a viaže sa k 55. výročiu oslobodenia. Na tabuli sú uvedené mená šiestich padlých osloboditeľov a uvedený počet 33 neznámych vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní obce. Pochovaní boli v Dolnej dedine pri dome Floriána Škarbalu (dnes voľné priestranstvo neďaleko autobusovej zastávky). Po exhumácii v roku 1948 boli pochovaní na Slavíne v Bratislave.