Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Dolnorišňovský cintorín

Nachádza sa pri hlavnej ceste smerom do Nitry. Podľa zápisu z vizitácie sa jeho vznik datuje do roku 1766, kedy bol položený základný kameň terajšieho kostola Najsvätejšej Trojice. Dom smútku bol postavený v rokoch 1965-1967, odvtedy sa na tomto cintoríne pochovávalo viac. Hlavný kríž stojí uprostred cestičky vedúcej od brány. V centre cintorína na pravej strane sú pochovaní dvaja kňazi Dp. Štefan Moravčík a nedávno zosnulý rodák Mons. Ferdinand Javor. Okrem nich sú tu pochované aj ďalšie významné osobnosti. Virtuálny cintorín (na internetovej stránke obce) umožňuje ľahko nájsť každý hrob. Najstaršie náhrobné kamene na cintoríne sú z konca 18. a začiatku 19. storočia.

Dolno-risnovsky_cintorin_2Dominantou cintorína je kaplnka s hrobkou zasvätená sv. Terezke Ježiškovej. Dal ju postaviť šľachtic Žigmund Šándor svojej zosnulej manželke Johane, ktorá zomrela  24. mája 1842. Na priečelí strechy sa nachádza erb rodiny Šándorovcov a krátky text v maďarčine. Historik J. Hudák uvádza, že v obci sa asi začiatkom 20. storočia vystavala aj miestna kaplnka zasvätená k úcte Terezky Ježiškovej. Okrem Rišňoviec majú kaplnky s podobným patrocíniom iba ďalšie tri slovenské obce - Vlčkovce pri Seredi (z r. 1934), Bátorová pri Veľkom Krtíši (z r. 1926) a Hudcovce pri Humennom (z r. 1940). Podľa historických dokumentov (schématizmy ostrihomského arcibiskupstva) tu táto kaplnka stojí od konca 40. rokov 19. storočia. Túto domnienku potvrdzuje aj dátum úmrtia šľachtičnej Johany Šándorovej. Kaplnka vtedy nemohla byť zasvätená sv. Terezke Ježiškovej, pretože sv. Térézia z Lisieux bola vysvätená až v r. 1925. Podľa pamätníkov je v kaplnke pochovaných asi 6 ľudí. Cintorín je osvetlený a napojený na obecný vodovod.