Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
Aplikácia Rišňovce
Dvojkríž - Cyrilo-metodský kríž
Základná škola s materskou školou
Obec Rišňovce
previous arrow
next arrow
 

Facebookový profilYoutube kanál Zverejňovanie Nahlásenie stavu vodomeru

Zamestnanci obce

Zoznam pracovníkov OcÚ Rišňovce

Anna Hudáková

 • účtovníctvo obce
 • majetok obce
 • spracovanie agendy na čerpanie finančných prostriedkov zo ŠR a fondov EÚ

Iveta Jamborová

 • podateľňa
 • matrika
 • evidencia obyvateľov
 • sociálna agenda
 • osvedčovanie podpisov a listín
 • žiadosť o výrub drevín
 • oznámenia o určení súpisného čísla

Ing. Lenka Nitranová

 • mzdy a personálna agenda
 • pokladňa
 • správa daní a poplatkov

Ing. Slavka Jankovičová

 • osvedčovanie podpisov a listín
 • stavebná agenda, rozkopávkové povolenia
 • zmluvy na cintorínske miesta

Mgr. Alena Šimorová - knihovník, referent

 • správa múzea, objednanie prehliadky
 • vedenie obecnej knižnice
 • kultúrne akcie
 • agenda nájomných bytov
 • agenda verejného obstaráva
 • agenda prenájmu nebytových priestorov
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Stanka Ondrejíčková

 • obecná kronika

Mária Šindlerová, Helena Rihová

 • doručovanie, upratovanie, úprava verejných priestranstiev

Jozef Raček

 • správca budov, údržba obecného majetku, odpis vody

Tibor Mičo

 • správca ČOV, údržba verejných priestranstiev, odpis vody

Jozef Rosypal , Jozef Rehuš , Žigmund Rigo

 • údržba obecného majetku, verejných priestranstiev, odpis vody

Alena Šimorová

 • spracovanie agendy obecného zastupiteľstva