Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
Aplikácia Rišňovce
Dvojkríž - Cyrilo-metodský kríž
Základná škola s materskou školou
Obec Rišňovce
previous arrow
next arrow
 

Facebookový profilYoutube kanál Zverejňovanie Nahlásenie stavu vodomeru

Informácie obecného zastupiteľstva

pdfZáverečný účet Obce Rišňovce za rok 2022   /26.06.2023/

pdfRokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce od 27.11.2019


pdfOrganizačný poriadok komisií Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce    /17.04.2023/

pdfZásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a členov komisií    /28.02.2023/


pdfProgramový rozpočet na roky 2023 - 2025 (príjmy a výdavky)    /20.12.2022/

 

pdfKonsolidovaná výročná správa Obce Rišňovce za rok 2021   /11.08.2022/

 

pdfZáverečný účet Obce Rišňovce za rok 2021   /27.05.2022/

 

pdfProgramový rozpočet na roky 2022 - 2024 (príjmy a výdavky)    /14.12.2021/

 

pdfSpráva nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020    /15.11.2021/

 

pdfSpráva nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020    /08.09.2021/

 

pdfKonsolidovaná výročná správa Obce Rišňovce za rok 2020    /02.08.2021/


pdfPDF Záverečný účet obce za rok 2020 , Hodnotiaca správa k 31.12.2020 , Plnenie rozpočtu k 31.12.2020    /31.05.2021/
 
pdfPDF Programový rozpočet na roky 2021 - 2023 (príjmy a výdavky)    /19.12.2020/

pdfPDF materiál    /27.11.2020/
 
pdfPDF odmena 1    /02.11.2020/
 
pdfPDF odmena 2    /02.11.2020/
 

pdfKonsolidovaná výročná správa Obce Rišňovce za rok 2019    /08.10.2020/

 

pdfZáverečný účet Obce Rišňovce za rok 2019

 

pdfRozpočtové pravidlá Obce Rišňovce    /29.04.2020/

 

pdfProgramový rozpočet na roky 2020 - 2022 (príjmy a výdavky)    /10.01.2020/

 

pdfSpráva nezávislého audítora 2018 - z auditu účtovnej závierky    /21.11.2019/

 

pdfSpráva nezávislého audítora 2018 - z auditu konsolidovanej účtovnej závierky    /21.11.2019/

 

pdfKonsolidovaná výročná správa Obce Rišňovce za rok 2018    /21.11.2019/

 

pdfZáverečný účet Obce Rišňovce za rok 2018

 

pdfProgramový rozpočet na roky 2019 - 2021 (príjmy a výdavky)

 

pdfSpráva nezávislého audítora 2017 - z auditu účtovnej závierky

 pdfSpráva nezávislého audítora 2017 - z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

 pdfKonsolidovaná výročná správa Obce Rišňovce za rok 2017

 pdfZáverečný účet obce Rišňovce za rok 2017

 

pdfRozpočet - príjmy a výdavky na roky 2018 -2020

 

pdfSpráva z auditu účtovnej závierky

 

pdfSpráva z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

 

pdfKonsolidovaná výročná správa Obce Rišňovce za rok 2016

 

pdfNÁVRH - Programový rozpočet na roky 2017 - 2019 (príjmy)

 

pdfNÁVRH - Programový rozpočet na roky 2017 - 2019 (výdavky)

 


 

pdfKonsolidovaná výročná správa Obce Rišňovce za rok 2015

 

pdfProgramový rozpočet na roky 2016 - 2018 (príjmy a výdavky)

 

pdfProgramový rozpočet na roky 2015 - 2017 (príjmy a výdavky)

 

pdfProgramový rozpočet na roky 2014 - 2016 (príjmy a výdavky)

 

pdfProgramový rozpočet na roky 2013 - 2015 (príjmy a výdavky)

 


 

pdfHodnotiaca správa programového rozpočtu obce Rišňovce k 31.12.2016

 

pdfPlnenie rozpočtu k 31.12.2016

 

pdfNávrh : Záverečný účet Obce Rišňovce za rok 2016

 

pdfZáverečný účet Obce Rišňovce za rok 2015

 

pdfKonsolidovaná výročná správa Obce Rišňovce za rok 2014

 

pdfZáverečný účet Obce Rišňovce za rok 2014

 

pdfKonsolidovaná výročná správa Obce Rišňovce za rok 2013

 

pdfZáverečný účet Obce Rišňovce za rok 2013

 

pdfVýročná správa Obce Rišňovce za rok 2013

  

pdfRozpočet príjmov na roky 2012-2014

 

pdfRozpočet výdavkov na roky 2012-2014

 

pdfZÁVEREČNÝ ÚČET 2012

 

pdfVÝROČNÁ SPRÁVA OBCE rok 2012

 

pdfSpráva nezávislého audítora 2012

 

pdfDodatok správy audítora 2012

 


 

pdfRozpočet príjmov na roky 2011-2013

 

pdfRozpočet výdavkov na roky 2011-2013

 

pdfZÁVEREČNÝ ÚČET 2011

 

pdfVÝROČNÁ SPRÁVA OBCE rok 2011

 

pdfSpráva nezávislého audítora 2011

 

pdfDodatok správy audítora 2011

 


 

pdfZáverečný účet obce Rišňovce k 31.12.2010

 

pdfVÝROČNÁ SPRÁVA OBCE RIŠŇOVCE ZA ROK 2010