Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Súčasnosť

Súčasnosť Obce

Obec je dopravne napojená na cestnú sieť prostredníctvom štátnej cesty číslo 513 / II.

Dopravné spojenie je 9 km od Hlohovca a 16 km od krajského mesta Nitra.

Napojenie na diaľnicu R1 je cez Rišňovce - Rumanová - Báb = 9 km.

Prvá písomná zmienka: r. 1272
Počet obyvateľov k 31.12.2015:  2123 obyv. - z toho muži: 1049, ženy: 1074
Rozloha: 1880 ha
Nadmorská výška 161 m


Partnerský úrad:

Farský úrad správca farnosti - Mons. ICDr. PaedDr. Marián Feduš, PhD.
Spoločný stavebný úrad - Nitrianske Hrnčiarovce